SUN HARBOR 1 – PHIÊN BẢN GIỚI HẠN KIẾN TẠO TRẢI NGHIỆM SỐNG XỨNG TẦM THƯỢNG LƯUSUN HARBOR 1 – PHIÊN BẢN GIỚI HẠN KIẾN TẠO TRẢI NGHIỆM SỐNG XỨNG TẦM THƯỢNG LƯU

SUN HARBOR 1 – PHIÊN BẢN GIỚI HẠN KIẾN TẠO TRẢI NGHIỆM SỐNG XỨNG TẦM THƯỢNG LƯU

Mặt bằng tổng thể

Thiết kế Boutique Shophouse

Sản phẩm giới hạn

Shophouse 240 m2 (8 x 30m)

Shophouse 240 m2 (8 x 30m)

Shophouse 240 m2 (8 x 30m)

Shophouse 240 m2 (8 x 30m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Thiết kế nhà phố

Sản phẩm giới hạn

Nhà phố 128 m2 (6 x 20m)

Nhà phố 128 m2 (6 x 20m)

Nhà phố 138 m2 (6 x 23m)

Nhà phố 138 m2 (6 x 23m)

Nhà phố 128 m2 (6 x 20m)

Nhà phố 128 m2 (6 x 20m)

Nhà phố 138 m2 (6 x 23m)

Nhà phố 138 m2 (6 x 23m)

Sản phẩm Sun Habor 1 đang mở bán

Cập nhật (02-10-2022)

Shophouse 140 m2 (7 x 20m)
Shophouse 140 m2 (7 x 20m)
Shophouse 180 m2 (8 x 22.5m)
Shophouse 180 m2 (8 x 22.5m)
Nhà phố 120/126 m2 (6 x 20/21m)
Nhà phố 150 m2 (6 x 25m)
Nhà phố 140 m2 (7 x 20m)
Nhà phố 140 m2 (7 x 20m)
Nhà phố 140 m2 (7 x 20m)
Nhà phố 140 m2 (7 x 20m)
Gọi điện Zalo Bảng giá Tư vấn
096 10 33333
Đang tải